10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

เผยยอดขายรถยนต์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ลดลงทุกตลาดโดยมียอดการขายรวมทั้งสิ้น 58,960 คัน ลดลง 10.9% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 18,969 คัน ลดลง 25% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 39,991 คัน ลดลง 2.3% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 31,169 คัน ลดลง 6.6%

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 1. Isuzu – 15,897 คัน
 2. Toyota – 17,758 คัน
 3. Honda – 9,007 คัน
 4. Mitsubishi – 3,642 คัน
 5. Mazda – 3,076 คัน
 6. Ford – 2,601 คัน
 7. Nissan – 2,543 คัน
 8. MG – 2,405 คัน
 9. Suzuki – 1,484 คัน
 10. Hino – 1,056 คัน

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 1. Honda – 7,868 คัน
 2. Toyota – 4,056 คัน
 3. Mazda – 1,826 คัน
 4. Nissan – 1,803 คัน
 5. Mitsubishi – 1,421 คัน
 6. Suzuki – 1,305 คัน
 7. MG – 449 คัน
 8. Kia – 113 คัน
 9. Ford – 9 คัน
 10. Subaru – 0 คัน

 

8 อันดับยอดขายรถกระบะเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 1. Isuzu – 15,400 คัน
 2. Toyota – 9,781 คัน
 3. Ford – 2,592 คัน
 4. Mitsubishi – 2,169 คัน
 5. Nissan – 615 คัน
 6. MG – 492 คัน
 7. Mazda – 113 คัน
 8. Tata – 7 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 1. Toyota – 1,939 คัน
 2. Isuzu – 1,851 คัน
 3. Mitsubishi – 531 คัน
 4. Ford – 473 คัน
 5. Nissan – 6 คัน
 6. Chevrolet – 0 คัน

 

ที่มา : Toyota