https://motorlism.com/wp-content/uploads/2018/06/Banner-A1

เชิญชมนิทรรศการรถโบราณ REMEMBER ME ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค ปลายมิถุนายน นี้

เชิญชมนิทรรศการรถโบราณ REMEMBER ME ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค ปลายมิถุนายน นี้

  สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดนิทรรศการรถโบราณ และรถคลาสสิค อวดโฉมรถเด่นในความทรงจำจากงานประกวดรถโบราณที่อยู่คู่กับศูนย์การค้าฯ มานานถึง 1 ทศวรรษ ระหว่าง 26 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม นี้