10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

เผยขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 59,335 คัน ลดลง 26.8% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 18,500 คัน ลดลง 43.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 40,835 คัน ลดลง 15.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 32,707 คัน ลดลง 15.9%

ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคมมีปริมาณการขาย 59,335 คัน ลดลง 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 43.6% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 15.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การขายของเดือนกรกฎาคม มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 5 ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ ประกอบกับการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือการท่องเที่ยวในประเทศ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการใช้จ่าย ซึ่งส่งผลในเชิงบวกให้กับตลาดรถยนต์ 

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 387,939 คัน  ลดลง 35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 42.2% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 31.7% เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่เพียงแต่ตลาดรถยนต์ไทย แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ จากการที่ภาครัฐฯ ได้ดำเนินการผ่อนคลายให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการที่กำหนด และการควบคุมสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการเริ่มมีการจัดงานส่งเสริมการขายรถยนต์ ได้แก่ งาน Bangkok International Motor Show 2020 และงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2020 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคม สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน กรกฎาคม 2563

 1. Toyota – 17,553 คัน
 2. Isuzu – 15,477 คัน
 3. Honda – 6,034 คัน
 4. Mitsubishi – 4,920 คัน
 5. Nissan – 4,000 คัน
 6. Mazda – 3,040 คัน
 7. Ford – 2,323 คัน
 8. MG – 2,312 คัน
 9. Suzuki – 2,065 คัน
 10. Hino – 813 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน กรกฎาคม 2563

 1. Honda – 5,217 คัน
 2. Toyoa – 5,042 คัน
 3. Nissan – 2,135 คัน
 4. Mazda – 1,905 คัน
 5. Suzuki – 1,898 คัน
 6. Mitsubishi – 1,820 คัน
 7. MG – 299 คัน
 8. Kia – 115 คัน
 9. Ford – 7 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถกระบะเดือน กรกฎาคม 2563

 1. Isuzu – 13,800 คัน
 2. Toyota – 9,479 คัน
 3. Mitsubishi – 2,241 คัน
 4. Ford – 1,891 คัน
 5. Nissan – 1,346 คัน
 6. MG – 682 คัน
 7. Chevrolet – 186 คัน
 8. Mazda – 82 คัน
 9. Tata – 13 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน กรกฎาคม 2563

 1. Toyota – 944 คัน
 2. Mitsubishi – 859 คัน
 3. Isuzu – 517 คัน
 4. Ford – 425 คัน
 5. Nissan – 235 คัน
 6. Chevrolet – 7 คัน