Author Posts

ยางแท่นเครื่องเสื่อม จุดเล็กๆ ที่อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

ยางแท่นเครื่องเสื่อม จุดเล็กๆ ที่อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

เครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในห้องเครื่อง ไม่ว่าจะถูกวางตามแนวขวางหรือวางตามแนวยาวก็ตาม ตัวเครื่องยนต์จะต้องถูกยึดอย่างมั่นคง โดยมียางแท่นเครื่องเป็นตัวยึดเข้ากับตัวถังหรือซับเฟรม ซึ่งยางรองแท่นเครื่องนี้จะทำหน้าที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะที่เครื่องยนต์หมุน แต่เมื่อใช้รถไปนาน ๆ ปัญหาที่หนีไม่พ้น คือการหมดสภาพหรือการฉีกขาดของยางแท่นเครื่อง