Author Posts

29 สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถยนต์

29 สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถยนต์

การใช้รถอย่างถูกต้อง และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ช่วยให้ประหยัดและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น พฤติกรรมผิดๆ ของผู้ใช้รถ ซึ่งอาจส่งผลเสียกับรถยนต์ทันที หรือแสดงผลในภายหลัง ส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจผิด โดยเฉพาะใน 29 เรื่องต่อไปนี้
ยางแท่นเครื่องเสื่อม จุดเล็กๆ ที่อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

ยางแท่นเครื่องเสื่อม จุดเล็กๆ ที่อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

เครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในห้องเครื่อง ไม่ว่าจะถูกวางตามแนวขวางหรือวางตามแนวยาวก็ตาม ตัวเครื่องยนต์จะต้องถูกยึดอย่างมั่นคง โดยมียางแท่นเครื่องเป็นตัวยึดเข้ากับตัวถังหรือซับเฟรม ซึ่งยางรองแท่นเครื่องนี้จะทำหน้าที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะที่เครื่องยนต์หมุน แต่เมื่อใช้รถไปนาน ๆ ปัญหาที่หนีไม่พ้น คือการหมดสภาพหรือการฉีกขาดของยางแท่นเครื่อง