10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

เผยขายรถยนต์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,437 คัน ลดลง 7.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 53,740 คัน เพิ่มขึ้น 8.2%ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 42,763 คัน เพิ่มขึ้น 6.8%

ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณการขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 7.2% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าภาพรวมของตลาดในเดือนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆในประเทศกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ โครงการ “คนละครึ่ง” และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ กำลังซื้อของผู้บริโภคในหลายจังหวัดปรับตัวดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกให้กับตลาดรถยนต์

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 688,057 คัน ลดลง 24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 34.5% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 18.3% เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นยังส่งผลไปทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐฯ ยังคงออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ นอกจากนี้ในด้านของตลาดรถยนต์ บรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆยังคงมอบข้อเสนอพิเศษ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงใหม่ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคมมีทิศทางที่ดีขึ้น

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน พฤศจิกายน 2563

 1. Toyota – 28,279 คัน
 2. Isuzu – 17,577 คัน
 3. Honda – 8,908 คัน
 4. Mitsubishi – 6,050 คัน
 5. Mazda – 4,034 คัน
 6. Nissan – 3,836 คัน
 7. Ford – 3,310 คัน
 8. MG – 3,021 คัน
 9. Suzuki – 2,412 คัน
 10. Hino – 974 คัน

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน พฤศจิกายน 2563

 1. Toyota – 7,420 คัน
 2. Honda – 7,376 คัน
 3. Mazda – 2,746 คัน
 4. Nissan – 2,715 คัน
 5. Mitsubishi – 2,323 คัน
 6. Suzuki – 2,202 คัน
 7. MG – 474 คัน
 8. Kia – 128 คัน
 9. Ford – 5 คัน
 10. Hyundai – 5 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถกระบะเดือน (Pure Pick up) พฤศจิกายน 2563 

 1. Isuzu – 15,470 คัน
 2. Toyota – 14,539 คัน
 3. Mitsubishi – 2,889 คัน
 4. Ford – 2,840 คัน
 5. Nissan – 853 คัน
 6. MG – 568 คัน
 7. Mazda – 278 คัน
 8. Tata – 6 คัน
 9. Chevrolet – 2 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน พฤศจิกายน 2563

 1. Toyota – 2,766 คัน
 2. Isuzu – 1,108 คัน
 3. Mitsubishi – 838 คัน
 4. Ford – 465 คัน
 5. Nissan – 141 คัน
 6. Chevrolet – 0 คัน