10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 

เผยยอดขายรถยนต์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2564 มีปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 32.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากข้อเสนอพิเศษที่หลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถยนต์ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนการจัดการฉีดวัคซีน COVID-19 ของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น คลายความวิตกกังวล และจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผนวกกับการทยอยส่งมอบรถที่ลูกค้าจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยการแพร่ระบาดในระลอกนี้มีความรุนแรงมากกว่าระลอกก่อน รวมถึงการตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ต้องชะลอ หรือเลื่อนกำหนดการออกไป ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับคนไทยครบ 50 ล้านคนภายในสิ้นปี ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน พฤษภาคม 2564

 1. Toyota – 19,767 คัน
 2. Isuzu – 14,866 คัน
 3. Honda – 4,998 คัน
 4. Mitsubishi – 3,392 คัน
 5. Mazda – 2,805 คัน
 6. Ford – 2,704 คัน
 7. Nissan – 2,034คัน
 8. MG – 2,032 คัน
 9. Suzuki – 1,574 คัน
 10. Hino – 1,002 คัน

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน พฤษภาคม 2564

 1. Toyota – 4,824 คัน
 2. Honda – 4,380 คัน
 3. Mazda – 1,527 คัน
 4. Nissan – 1,447 คัน
 5. Suzuki – 1,342 คัน
 6. Mitsubishi – 1,177 คัน
 7. MG – 460 คัน
 8. Porsche – 204 คัน
 9. Kia – 199 คัน
 10. Ford – 2 คัน

 

8 อันดับยอดขายรถกระบะ (Pure Pick up) เดือน พฤษภาคม 2564

 1. Isuzu – 12,260 คัน
 2. Toyota – 10,496 คัน
 3. Ford – 2,312 คัน
 4. Mitsubishi – 1,734 คัน
 5. Nissan – 470 คัน
 6. MG – 345 คัน
 7. Mazda – 122 คัน
 8. Tata – 0 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน พฤษภาคม 2564

 1. Toyota – 2,023 คัน
 2. Isuzu – 1,143 คัน
 3. Mitsubishi – 451 คัน
 4. Ford – 390 คัน
 5. Nissan – 32 คัน
 6. Chevrolet – 0 คัน

 

ที่มา : Toyota


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น