ขนส่งเผยยอดจดทะเบียนรถใหม่ครึ่งแรกปี 2018 ทะลุ 1.5 ล้านคัน

กรมการขนส่งทางบกเผยตัวเลขยอดจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศช่วงครึ่งปีแรก 2561 ที่ผ่านมา พบว่าพุ่งสูงถึงกว่า 1.5 ล้านคัน

ช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561) มีรถใหม่ถูกนำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่ง รวมทั้งสิ้น 1,614,576 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 กว่า 19 เปอร์เซ็นต์

ตัวเลขดังกล่าวแบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 1,008,486 คัน รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 373,063 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) จำนวน 141,271 คัน รถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) จำนวน 8,094 คัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 1,911 คัน

ขณะที่รถบรรทุกตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีจำนวน 34,755 คัน และรถโดยสารอีกจำนวน 6,186 คัน

สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศจนถึง 30 มิถุนายน มีจำนวนทั้งสิ้น 38,969,601 คัน แบ่งเป็นจักรยานยนต์ 20,709,434 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 9,074,573 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 6,527,058 คัน รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) จำนวน 84,005 คัน

นอกจากนี้ ขนส่งฯ ยังย้ำเตือนถึงมาตรการรถยนต์ป้ายแดงจะต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ