กระทรวงพลังงาน สั่งห้ามให้ข่าวปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า

กระทรวงพลังงาน ลุยสั่งผู้ค้าน้ำมัน ห้ามออกข่าวปรับราคาล่วงหน้า หวังให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม พร้อมจี้กระทรวงพาณิชย์จับตาใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมันหารือเรื่องสภาวการณ์แข่งขันธุรกิจขายปลีกน้ำมัน โดยเน้นไปที่เรื่องการแจ้งข่าวการปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า ซึ่งมีข้อสังเกตว่า กรณีที่ผู้ค้าน้ำมันตั้งแต่ 2 ราย ปรับราคาในอัตราที่เท่ากัน อาจเข้าข่ายกระทำผิดเรื่องนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน และอาจไม่ตรงเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560


ดังนั้น ทางกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกราย ไม่ต้องให้ข่าวการปรับราคาน้ำมัน และขอให้กระทรวงพาณิชย์ ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อให้การแข่งขันธุรกิจค้าน้ำมัน โปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด

 

ที่มา :  ฐานเศรษฐกิจ