ใบขับขี่หมดอายุ ยังใช้ต่อได้ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากสถานการณ์ COVID-19 นี้ ไม่ต้องกังวล กรมการขนส่งทางบกประกาศ ใบขับขี่หมดอายุ ยังใช้ต่อไปได้ชั่วคราว พร้อมขยายเวลาอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ด้วย

หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ทางออนไลน์ได้ ในขั้นตอนของการอบรม เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา และต่อมาสถานการณ์การระบาดของโรคยังไม่ดีขึ้นจนรัฐบาลได้ประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกจึงมีประกาศเพิ่มเติม เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (สำหรับรถโดยสาร) ซึ่งหมายถึงการอนุญาตให้สามารถใช้ใบขับที่หมดอายุแล้ว ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะที่การอบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ ก็มีการขยายเวลาออกไปจากเดิมด้วย

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรทราบและควรปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ต่อใบขับขี่ ที่กำลังจะหมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้ว ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มีอะไรบ้าง เราจะมีสรุปให้ทราบดังต่อไปนี้

สรุปข้อปฏิบัติในการต่อใบขับในช่วงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

การต่อใบขับขี่

ในกรณีใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ต้องการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน

  • สามารถอบรมต่อใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ได้เลยที่ dlt-elearning.com
  • ขยายระยะเวลาการต่อใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ (จากเดิมวันที่ 12 เมษายน) จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ในกรณีใบขับขี่หมดอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือไม่สามารถต่ออายุผ่านทางออนไลน์ได้

  • ให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ โดยให้มาดำเนินการขอต่ออายุภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

อบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ผ่านออนไลน์เสร็จแล้วทำอย่างไร

ผู้ที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dlt-elearning.com สามารถนำผลการอบรมมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

การสอบใบขับขี่ใหม่

  • กรมการขนส่งทางบก ประกาศ งดอบรมและทดสอบใบขับขี่ทุกประเภททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม
  • การสอบใบขับขี่จะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น ดังนั้นอยากสอบใหม่ต้องรออย่างเดียว

การต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาได้ มีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ที่ผานมา มีผู้เข้าอบรมแล้วกว่า 40,000 ราย ส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ควรจะทำออนไลน์ได้แบบนี้ตั้งนานแล้ว

 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น