10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 

เผยยอดขายรถยนต์ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 104,089 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 38,130 คัน เพิ่มขึ้น 3.1% รถเพื่อการพาณิชย์  65,959 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% รถกระบะขนาด 1 ตัน 51,516 คัน เพิ่มขึ้น 14.4%

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน ธันวาคม 2563

 1. Toyota – 33,197 คัน
 2. Isuzu – 22,917 คัน
 3. Honda – 10,075 คัน
 4. Mitsubishi – 6,023 คัน
 5. Mazda – 5,253 คัน
 6. Ford – 4,601 คัน
 7. MG – 3,850 คัน
 8. Nissan – 3,661 คัน
 9. Suzuki – 3,493 คัน
 10. Hino – 1,435 คัน

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน ธันวาคม 2563

 1. Toyota – 8,811 คัน
 2. Honda – 8,378 คัน
 3. Mazda – 3,475 คัน
 4. Suzuki – 3,258 คัน
 5. Mitsubishi – 2,518 คัน
 6. Nissan – 2,4545 คัน
 7. MG – 585 คัน
 8. Kia – 156 คัน
 9. Ford – 6 คัน
 10. Subaru – 5 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถกระบะเดือน (Pure Pick up) ธันวาคม 2563

 1. Toyota – 21,566 คัน
 2. Isuzu – 20,123 คัน
 3. Ford – 4,595 คัน
 4. Mitsubishi – 3,505 คัน
 5. Nissan – 982 คัน
 6. MG – 742 คัน
 7. Mazda – 1 คัน
 8. Tata – 1 คัน
 9. Chevrolet – 1 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน ธันวาคม 2563

 1. Isuzu – 2,806 คัน
 2. Toyota – 2,709 คัน
 3. Mitsubishi – 1,118 คัน
 4. Ford – 856 คัน
 5. Nissan – 23 คัน
 6. Chevrolet – 0 คัน

 

ที่มา : Toyota