10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 

เผยขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 68,883 คัน ลดลง 12.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 21,300 คัน ลดลง 30.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 47,583 คัน ลดลง 0.5%ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 37,035 คัน ลดลง 3.1%

ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมมีปริมาณการขาย 68,883 คัน ลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 30.3% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นผลจากสถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ายอดขายโดยรวมของเดือนสิงหาคมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีชึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่4 หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการผ่อนคลายให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ ประกอบกับการที่รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งมาตรการด้านการเงินและการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการโดยทั่วไป ส่งผลในเชิงบวกให้กับตลาดรถยนต์ 

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 448,006 คัน  ลดลง 32.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 40.7% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 28.1% เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่เพียงแต่ตลาดรถยนต์ไทย แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ จากการที่ภาครัฐฯ ได้ดำเนินการผ่อนคลายให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการที่กำหนด ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลัง COVID-19 เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการควบคุมสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการเริ่มมีการจัดงานส่งเสริมการขายจากค่ายรถยนต์ ได้แก่ งาน Big Motor Sale 2020 ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน สิงหาคม 2563

 • Toyota – 21,599 คัน
 • Isuzu – 16,557 คัน
 • Honda – 8,610 คัน
 • Mitsubishi – 4,979 คัน
 • Nissan – 4,116 คัน
 • Mazda – 3,707 คัน
 • MG – 2,745 คัน
 • Ford – 2,627 คัน
 • Suzuki – 2,152 คัน
 • Hino – 814 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน สิงหาคม 2563

 • Honda – 7,099 คัน
 • Toyoa – 5,278 คัน
 • Nissan – 2,332 คัน
 • Mazda – 2,106 คัน
 • Suzuki – 1,962 คัน
 • Mitsubishi – 1,790 คัน
 • MG – 457 คัน
 • Kia – 230 คัน
 • Ford – 5 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถกระบะเดือน สิงหาคม 2563

 • Isuzu – 14,854 คัน
 • Toyota – 11,815 คัน
 • Mitsubishi – 2,255 คัน
 • Ford – 2,089 คัน
 • Nissan – 1,265 คัน
 • MG – 697 คัน
 • Chevrolet – 210 คัน
 • Mazda – 89 คัน
 • Tata – 5 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน สิงหาคม 2563

 • Toyota – 1,750 คัน
 • Mitsubishi – 934 คัน
 • Ford – 533 คัน
 • Isuzu – 422 คัน
 • Nissan – 106 คัน
 • Chevrolet – 7 คัน