10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

เผยยอดขายรถยนต์ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ชะลอตัวทุกเซ็กเมนท์ในช่วง Low Season

ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม 2564 มีปริมาณการขาย 42,176 คัน ลดลง 38.8% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 35% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 40.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นการระบาดของสายพันธุ์ Delta ที่แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 (ศบค.)ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และภาคธุรกิจต่างๆ ส่งผลให้ผูบริโภคส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ภายในประเทศและรัดกุมเรื่องการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วง Low season ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการขายรถยนต์อีกด้วย

ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งการออกมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ต้องชะลอ หรือเลื่อนกำหนดการออกไป รวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ประชาชนเดือดร้อน ด้วยหลายเหตุปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และกระทบความสามารถในการซื้อรถยนต์ของลูกค้าด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และการประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 รวมทั้งมาตรการทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกำลังซื้อของผู้บริโภคให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน สิงหาคม 2564

 1. Toyota – 12,364 คัน
 2. Isuzu – 11,035 คัน
 3. Honda – 5,345 คัน
 4. Mitsubishi – 2,684 คัน
 5. MG – 2,187 คัน
 6. Ford – 2,013 คัน
 7. Mazda – 1,813 คัน
 8. Nissan – 1,523คัน
 9. Suzuki – 1,209 คัน
 10. Hino – 1,048 คัน

 

9 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน สิงหาคม 2564

 1. Honda – 4,906 คัน
 2. Toyota – 3,694 คัน
 3. Mazda – 1,061 คัน
 4. Mitsubishi – 1,031 คัน
 5. MG – 1,025 คัน
 6. Suzuki – 973 คัน
 7. Nissan – 945 คัน
 8. Porsche – 109 คัน
 9. Kia – 95 คัน

 

8 อันดับยอดขายรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up) เดือน สิงหาคม 2564

 1. Isuzu – 9,638 คัน
 2. Toyota – 7,754 คัน
 3. Ford – 2,012 คัน
 4. Mitsubishi – 1,632 คัน
 5. Nissan – 493 คัน
 6. MG – 275 คัน
 7. Mazda – 70 คัน
 8. Tata – 1 คัน

 

5 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน สิงหาคม 2564

 1. Toyota – 1,114 คัน
 2. Isuzu – 687 คัน
 3. Mitsubishi – 278 คัน
 4. Ford – 250 คัน
 5. Nissan – 158 คัน

 

ที่มา : Toyota


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น