10 อันดับ! รถยนต์ที่ขายดีสุดในไทย ประจำเดือน มกราคม 2564

 

เผยยอดขายรถยนต์ประจำเดือน มกราคม 2564 ลดลงทุกตลาดโดยมียอดการขายรวมทั้งสิ้น 55,208 คัน ลดลง 21.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 16,104 คัน ลดลง 44.2% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 39,104 คัน ลดลง 5.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,107 คัน ลดลง 9.6%

10 อันดับยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน มกราคม 2564

 1. Toyota – 17,758 คัน
 2. Isuzu – 15,248 คัน
 3. Honda – 5,657 คัน
 4. Mitsubishi – 3,320 คัน
 5. Mazda – 3,170 คัน
 6. Ford – 2,307 คัน
 7. Nissan – 2,182 คัน
 8. MG – 2,147 คัน
 9. Hino – 976 คัน
 10. Subaru – 361 คัน

 

10 อันดับยอดขายรถยนต์นั่งเดือน มกราคม 2564

 1. Toyota – 5,073 คัน
 2. Honda – 4,526 คัน
 3. Mazda – 1,779 คัน
 4. Nissan – 1,550 คัน
 5. Suzuki – 1,534 คัน
 6. Mitsubishi – 1,210 คัน
 7. MG – 317 คัน
 8. Kia – 8 คัน
 9. Subaru – 5 คัน
 10. Ford/Hyundai – 6 คัน

 

8 อันดับยอดขายรถกระบะเดือน มกราคม 2564

 1. Isuzu – 14,198 คัน
 2. Toyota – 10,494 คัน
 3. Ford – 2,305 คัน
 4. Mitsubishi – 1,954 คัน
 5. Nissan – 522 คัน
 6. MG – 387 คัน
 7. Mazda – 242 คัน
 8. Tata – 5 คัน

 

6 อันดับยอดขายรถพีพีวีเดือน มกราคม 2564

 1. Toyota – 1,975 คัน
 2. Isuzu – 1,434 คัน
 3. Mitsubishi – 522 คัน
 4. Ford – 343 คัน
 5. Nissan – 20 คัน
 6. Chevrolet – 0 คัน

 

ที่มา : Toyota