Aska แนวคิดรถบินได้พลังไฮบริด ที่ในอนาคตมันจะมีราคาที่ทุกคนจับต้องได้

Aska แนวคิดรถบินได้พลังไฮบริด ที่ในอนาคตมันจะมีราคาที่ทุกคนจับต้องได้

รถยนต์ที่บินได้ไม่ใช่อะไรที่ใหม่อุตสาหกรรม การพัฒนาครั้งแรกย้อนกลับไปในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ผ่านมาและแม้แต่ Henry Ford ก็มีส่วนร่วมในโครงการที่คล้ายกันในช่วงกลางทศวรรษที่ 1920