Alfa Romeo Giulia Coupe Bruiser ที่จะมาพร้อม 641 แรงม้า

Alfa Romeo Giulia Coupe Bruiser ที่จะมาพร้อม 641 แรงม้า

จากการพูดคุยล่าสุดเกี่ยวกับ Alfa Romeo Giulia Coupe ไฮบริด ที่จะมาพร้อมพละกำลัง 641 แรงม้า ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนตื่นเต้น หลังจากได้ดูภาพเรนเดอร์เหล่านี้ แล้วคุณอาจจะเชื่อมั่นได้ว่ามันอาจจะถูกผลิตขึ้นจริงและถูกส่งไปที่ตัวแทนจำหน่าย Alfa ท้องถิ่น