ไม่ได้มาเล่น ๆ จีนส่งซุปเปอร์คาร์คันใหม่ โชว์ตัวที่เจนีวา กับกำลังที่ไม่น้อยหน้ากว่า 800 แรงม้า

ไม่ได้มาเล่น ๆ จีนส่งซุปเปอร์คาร์คันใหม่ โชว์ตัวที่เจนีวา กับกำลังที่ไม่น้อยหน้ากว่า 800 แรงม้า

ซุปเปอร์คาร์ ไฮบริดจากจีน คันนี้ถูกำพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ Roland Gumpert และมันกำลังจะบินไปโชว์ตัวที่ งานเจนีวามอเตอร์โชว์ในยุโรป ที่เปิดโอกาสให้รถหลากหลายสัญชาติมาโชว์ตัว เช่น AIWAYS จากจีน ซูเปอร์คาร์ไฮบริด นั้นถูกพัฒนาด้วยอินพุตจาก Roland Gumpert ซึ่งเขาอยู่เบื้อหลัง Apollo โดยยาพาหนะนี้ถูกพัฒนาให้ใช้ระบบส่งกำลังไฟฟ้า แบบเมทานอล แทนที่จะเผาเมทานอลเหมือนรถยนต์ของอเมริกาและบราซิล…