Mitsubishi Xpander 2018 เปิดตัวในไทยไม่เกินปีนี้

Mitsubishi Xpander 2018 เริ่มส่งออกจากฐานผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งเป้าส่งออกกว่า 30,000 คัน ภายในปี พ.ศ.2562

Mitsubishi Xpander 2018 ถูกประกาศเริ่มส่งออกจากศูนย์การผลิตในเมืองเบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มส่งออกไปยังฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรก ตามด้วยประเทศไทยและเวียดนามต่อมา โดยคาดว่าจะมียอดส่งออก Xpander ใหม่ ได้กว่า 30,000 คันภายในช่วงปีแรก

ทั้งนี้ Mitsubishi Xpander 2018 ถูกเปิดตัวครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียในปี 2560 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของรถกลุ่มเอ็มพีวี ปัจจุบันมียอดจองกว่า 66,000 คัน และยังได้เป็นรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

โรงงานผลิตรถยนต์มิตซูบิชิในเมืองเบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย ใช้กำลังการผลิต Mitsubishi Xpander เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ทำให้ Xpander มียอดผลิตอยู่ที่ 160,000 คันต่อปี และจะเพิ่มขึ้นอีก 10,000 คันต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับในตลาดบ้านเราคาดการณ์ว่าจะเริ่มวางจำหน่ายไม่เกินปีนี้