ขนส่งฯ เตรียมจ่อใช้ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 400 ซีซี ขึ้นไป เริ่มบังคับจริงปี 2562 นี้

ใบขับขี่บิ๊กไบค์เตรียมถูกบังคับใช้จริงสำหรับจักรยานยนต์ที่มีความจุเกิน 400 ซีซีขึ้นไป โดยจะบังคับใช้จริงในปี 2562 นี้

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะขับรถจักรยานยนต์กำลังสูง หรือบิ๊กไบค์ ตัวรถจะต้องมีขนาดกำลังเครื่องยนต์เกิน 400 ซีซี ขึ้นไป ต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมด รวมถึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และทักษะการขับรถบิ๊กไบค์ด้วย โดยผู้ที่มีใบขับขี่จักรยานยนต์เดิม ต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฎิบัติเพิ่มเติม ก่อนจะได้รับใบขับขี่ใหม่ และถือเพียงใบเดียวเท่านั้น ไม่ต้องมี 2 ใบ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่และจัดทำข้อกฎหมายมารองรับ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในภายในปี 2562 โดยจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่า สาเหตุที่แยกทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปและบิ๊กไบค์ เนื่องจากเป็นข้อเรียกร้องของสังคม เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากในต่างประเทศ การขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์จะแยกประเภทกับใบขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไปเช่นกัน โดยปัจจุบันมีรถบิ๊กไบค์จดทะเบียน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 166,868 คันทั่วประเทศ

สำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์จะมีความเข้มข้นกว่าจักรยานยนต์ปกติ เช่น เพิ่มชั่วโมงการอมรบ, เพิ่มจำนวนข้อสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายจราจร, กฎหมายรถยนต์, กฎหมายขนส่ง, การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องหมายจราจร

นอกจากนี้ ผู้ที่ขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป จากหลักเกณฑ์ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์เดิมที่กำหนดอายุขั้นต่ำเพียง 15 ปีเท่านั้นเอง