Jaguar Land Rover เตรียมพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติแบบออฟโรด

Jaguar Land Rover เตรียมพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติบนทางออฟโรด ภายใต้ชื่อโปรเจ็คท์ที่เรียกว่า “CORTEX”

จากัวร์ แลนด์โรเวอร์ มีแผนพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีในระดับ 4 มิติ และ 5 มิติ ประกอบด้วย เสียง, ภาพ, เรดาร์, แสง และระยะห่าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการขับขี่บนเส้นทางแบบออฟโรด ที่ต้องอาศัยข้อมูลกว่าการขับขี่แบบออนโรดทั่วไปมาก

โครงการ Cortex ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตรวจจับด้วยแสงวิดีโอเรดาร์การตรวจจับแสงและการตรวจจับระยะทาง (LiDAR) โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3.7 ล้านปอนด์ (หรือประมาณ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน)

โปรเจคท์ CORTEX ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอัลกอรึทึม, เซ็นเซอร์ รวมถึงมีการทดสอบบนสภาพถนนออฟโรดจริงในสหรัฐราชอาณาจักร โดยโปรเจคท์ดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย University of Birmingham เพื่อค้นคว้าผลงานวิจัยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และเรดาร์สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติโดยเฉพาะ

 

ที่มา : Carscoops