คนใช้รถมีเฮ! คปภ. สั่งประกันภัย จ่ายค่าชดเชยรถส่งซ่อม ไม่มีรถใช้ วันละ 500-1,000 บาท เริ่มปี 62

แก้ปัญหาจ่ายค่าขาดประโยชน์ ระหว่างส่งรถซ่อมไม่ชัดเจน คปภ. สั่งบริษัทประกันภัย ต้องจ่ายให้ผู้ใช้รถขั้นต่ำวันละ 500 จนถึง 1,000 บาท เริ่มปี 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาร้องเรียนเรื่องความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อม ล่าสุด คปภ. ได้ข้อสรุปการปรับปรุงความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว โดยจะกำหนดจ่ายค่าขาดประโยชน์เป็น 3 กลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

กลุ่มที่ 2 : รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

กลุ่มที่ 3 : รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2562 ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาข้อร้องเรียนได้ เพราะที่ผ่านมาการร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สูงมากเป็นอันดับ 1 จากการที่บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์หรือจ่ายในอัตราที่ต่ำ เพราะก่อนหน้านี้ระเบียบกำหนดให้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกัน