https://motorlism.com/wp-content/uploads/2018/06/Banner-A1

สายบิ๊กไบค์มีอ่วม!! สรรพสามิต เตรียมเก็บภาษีเพิ่มคันละ 1 แสนบาท เริ่ม 1 ม.ค. 63 นี้

 

สรรพสามิต ปรับรูปแบบเก็บภาษีมอเตอร์ไซค์ใหม่ คิดตามการปล่อย CO2 เก็บภาษีบิ๊กไบค์ 1000 ซี.ซี. เพิ่มคันละ 1 แสนบาท เริ่ม 1 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 สปริงนิวส์ รายงานว่า นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์รูปแบบใหม่แล้ว จากเดิมเก็บตามขนาดเครื่องยนต์ มาเป็นเก็บตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะเริ่มเก็บกับรถที่นำออกจากโรงงานหรือนำเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับอัตราภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่ จะทำให้รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซี.ซี. ทั้งหมดมีภาษีเพิ่มขึ้นคันละประมาณ 100 บาท จากเดิมเสียภาษีในอัตรา 2.5% มาเสียภาษี 3% ของราคาขายปลีกหรือราคานำเข้า

ขณะที่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กไบค์ ที่มีเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1,000 ซี.ซี. ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีเพิ่มคันละประมาณ 100,000 บาท เนื่องจากกินน้ำมันสูง และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นสัดส่วนประมาณ 2-3% ของมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเท่านั้น และรถในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นรถของผู้มีรายได้อยู่แล้ว

สำหรับอัตราภาษีรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย 3%, 5%, 9% และ 18% ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหากผู้ประกอบการไม่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง จะทำให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปี 500-700 ล้านบาท


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

https://motorlism.com/wp-content/uploads/2018/06/Banner-A1