http://motorlism.com/wp-content/uploads/2018/06/Banner-A1

เลื่อนอีก! งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41


เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้ ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม

 

แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิมไปเป็นวันที่ 20 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2563 และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการครั้งใหม่ไปเป็นวันที่18-31 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 

วัน V.I.P :                                วันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2563

วัน Press Day :                    วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันสำหรับประชาชนทั่วไป :     วันพุธที่ 20 พฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน

                                                 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

                                                 วันธรรมดา     เวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน :                       อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

http://motorlism.com/wp-content/uploads/2018/06/Banner-A1