ครม. ไฟเขียว ให้ป้ายทะเบียนรถใช้ตัวอักษร ผสมสระ-วรรณยุกต์-ตัวเลข ได้!

 

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง แผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ตัวอักษร ผสมสระ-วรรณยุกต์-ตัวเลข โดยสามารถใช้ชื่อตัวเองได้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในสาธารณประโยชน์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ซึ่งจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ

โดยให้แผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกต์ และตัวเลขได้ เช่น ผู้ที่ต้องการมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตนเองสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปเปิดประมูล และนำรายได้มาสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนมากขึ้น และจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องรอประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดี ซึ่งจะมีการประกาศออกมาอีกครั้ง

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์